Rušenje objekta u izgradnji na lokaciji Put Murvice u Zadru.

Objekat oštećen prilikom poplave u Zadru

Ukupna količina betona 12.000,00 m3

Površina 5.000,00 m2 ,tri etaže podzemno,tri etaže nadzemno, sve armirano betonska konstrukcija.

Rušenje kompletnog objekta i reciklaža građevinskog otpada.

Korištenje hidrauličkog bagera s dohvatom 21m i hidrauličkim škarama 2 tone.

Početak radova 11/2017 ,predviđeni završetak radova 07/2018.