Radovi iskopa količine cca 12.000,00 m3 i uređenja okoliša